Запазва се положителната тенденция за спад в процента на новите случаи