Учители по танци протестираха с искане да бъдат отворени залите за култура