\"Къси разкази\": Лицата на демографската статистика