Учениците от 5 до 11 клас се връщат присъствено в училище