Екоминистърът ще иска отлагане на сроковете за регистрация на кладенците