Баща и син почистват безвъзмездно исторически паметници