Денков: И истинския Меси да предложим, няма да събере мнозинство