Предвижда се увеличаване на лимита за нов дълг до 10 млрд. лева догодина