Родители на деца с хематологични заболявания искат "зелен коридор" за прегледи