Митов: Европа да се заеме с охраната на външните си граници