350 евро за шивачка. В България това дори е висока заплата.