Ръст на пациентите с белодробни усложнения след грип и COVID-19