Капка Георгиева разказа за опита си за самоубийство