Свидетели са заплашвани да мълчат по делото срещу кмета на Трън