Mare interbibere - Да изпиеш морето (да направиш невъзможното)