В Обзор решават на референдум да се отделят ли от Община Несебър