След срещата на НАТО: Алиансът покани две нови страни-членки и увеличи общия бюджет на организацият