Цените на клиничните пътеки за лечение на деца ще се увеличат