Адвокат: Иван Евстатиев се е възползвал от момичето