МОСВ: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море