Тир разпиля каси с бира на изхода на Велико Търново