Прагматизмът ли спечели битката срещу „новото политическо мислене“?