Енергийният министър: Меморандумът с Gemcorp е прекратен