„Документите“ с Антон Тодоров – 09.11.2019 (част 4)