„НА ТВОЯ СТРАНА”: Можем ли да заплатим чужда винетка?