Световете на Яворов: За любовта и харамийството на поета