Разделените американски щати и бъдещето пред света