31 обитатели на дом за възрастни хора са с COVID-19