Ива Митева: Важно е да се установи кой е поръчал заканата срещу мен