МРЪСЕН ВЪЗДУХ: Безветрие и токсичен смог в големите градове