Пътят към Шенген: Има ли риск хиляди бежанци да бъдат върнати в страната ни?