Необичайни жеги във Великобритания, Франция и Белгия