Доктор: COVID-19 най-лесно се предава в семейството