Василев: Атаката към мен е нескопосана и с неверни твърдения