Херо: Липсва ни майсторство пред гола, а това е най-основното