Климатолог: Температурите падат с 20-25 градуса в края на седмицата