Теменужка Петкова: Миньорите не биват да бъдат използвани за нечии цели