Филип Лам се нареди до Франц Бекенбауер и Герд Мюлер