Заплахи и палежи: Обитателите на блок в София се оплакват, че са жертви на постоянен тормоз