Адвокат: Проблемът не е в законодателството или съда, а в досъдебното производство