Отговорникът за ВАР в България Петър Петров с разяснения за системата