БХРА: Няма да се съгласим на никакви мерки, ако не са съгласувани с бизнеса