Каква роля играе бабата в живота на една дама? - „На кафе” (10.12.2019)