Топи се разликата в резултатите на кандидатите в Пловдив