Защо и кой стреля по колата на кметския наместник на с. Орач?