Александра Богданска се сблъсква с най-големия си кошмар