Борисов инспектира изграждането на газопроводна отсечка