Отчетоха температури от близо 40 градуса в Южна България