ЗАЕДНО СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА: Все повече дарители подпомагат борбата с COVID-19