7 области остават в тъмночервената зона, възобновиха плановия прием